Ngọc Thu

Bước đi với bàn tay của bạn trong tay tôi và bàn tay của tôi trong tay bạn, đó chính xác là nơi tôi muốn luôn ở đó

Created with Snap Created with Snap

The wedding photo album

Our best day

December 1st, 2022